N07092020

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Taastuvenergia Koda: õiguskindluse printsiibi rikkumise tagajärg on usalduse hävitamine ja riigi maine langus

Osales enamus Eesti taastuvenergia sektorisse investeerinud ettevõtteid, samuti nii kohalike kui rahvusvaheliste pankade ja finantsinstitutsioonide esindajaid.

Taastuvenergeetika Koja juhi Rene Tammisti sõnul oli arutelu fookuses riigi kava vähendada taastuvenergia toetusi, sealhulgas tagasiulatuvalt.

„Koja liikmed otsustasid pöörduda Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole pöördumisega rõhutada meiepoolseid peamisi positsioone käimasolevas arutelus toetuste reformikavaga seoses, “ lausus Tammist.

Tammisti sõnul jagasid kohtumisel osalenud finantsinstitutsioonide esindajad üheselt investorite muret riigi kavandatava taastuvenergia toetuste tagasiulatuva kärpe osas, mis seaks tõsisesse ohtu Eesti kui investeerinute sihtmaa maine.

„Investorid ja arutelul osalenud eksperdid leidsid, et õiguskindluse olemasolu on peamine eeldus majanduse toimimiseks ning selle mittejärgimine hävitaks

Eesti mainet rahvusvaheliselt kui ka kahandaks siseriiklikku usaldust riigi ausasse toimimisse. Investorid on seisukohal, et nemad on Eesti energeetikasse investeerimisel oma lubadused täitnud ja on lubamatu, kui riik omapoolseid lubadusi rikkuda kavatseb, “ lausus Tammist.

Maailmapanga oktoobris avaldatud konkurentsivõime edetabelis Doing Business 2012 on Eesti investorite kaitstuse kategoorias nelja aastaga langenud 32 kohta, maandudes 65ndaks. See kinnitab, et läbimõtlemata seadused jätavad jälje ettevõtluskliimale.

„Tänane ümarlaud kinnitas, et taastuvenergiasse investeerinud ettevõtjate ja finantsasutuste positsioonid on täiesti ühtsed. Mõlemad eeldavad, et riik oma lubadusi ei murra ja räägib muudatusi kavandades korrektselt huvirühmade esindusorganisatsioonidega probleemküsimused läbi,“ rõhutas Tammist.


Ümarlaualt jäi kõlama ka mõte lõpetada taastuvenergia toetuste maksmine tarbijate elektriarvete kaudu. Taastuvenergia tugevus võrreldes teiste energiatootmisviisidega on see, et eksisteerib rida alternatiivseid finantseerimisvõimalusi, mida kasutada. Need on heitmekaubanduse kvootidest laekuvad tulud, EL struktuurivahendid, taastuvenergia sertifikaatidega kauplemise mehhanismid jms.

Loe edasi http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-12485/Taastuvenergia-Koda%3A-%C3%B5iguskindluse-printsiibi-rikkumise-tagaj%C3%A4rg-on-usalduse-h%C3%A4vitamine-ja-riigi-maine-langus