E08032020

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

RMK alustab Endla raba taastamist

RMK alustab Endla raba taastamist

Pildistas Katrin Lipp, www.bioneer.ee

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustab Eesti ühe vanima, Endla raba Toodiksaare sihtkaitsevööndi veerežiimi taastamistöödega, mis maksavad kokku 573 000 eurot. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

RMK looduskaitseosakonna projektijuht Kaidi Jakobsoni sõnul on Endla raba antud piirkonna veeseis varasemast ajast rajatud kuivenduskraavide tulemusena nii madal, et ei võimalda turba moodustumist ja akumuleerimist, muutes sellega oluliselt märgala ökosüsteemi. “Tööde eesmärk on suunata raba looduslikule taastumisele, soodustada turbasambla kasvamist ning seeläbi suurendada bioloogilist mitmekesisust,” ütles Jakobson.

Endla looduskaitseala loodusliku veerežiimi taastamise projekti esimeses etapis koostab Eestimaa Looduse Fond Endla soostiku taastamiskava. 2012. aasta veebruariks valmivas kavas hinnatakse Endla soomassiivide mõjutatust kuivendusest ja määratakse tegevused soostiku looduslikkuse taastamiseks.

Peale taastamiskava valmimist tellib RMK Endla looduskaitseala Toodiksaare sihtkaitsevööndile ehitusprojekti ning rajab tööde tõhususe hindamiseks taastatavale maale ja sellega piirnevale looduslikule rabaalale seirevõrgustiku. Projekti lõpptähtaeg on 2014.

Suured rabad on Kesk-Eestis Pandivere kõrgustiku lõunanõlval asuva Endla looduskaitseala tunnusmärk. Endla looduskaitsealal on seitse rabalaama, mida üksteisest eraldavad jõed, soostunud metsad ja Endla järv. Kaitseala idaosa rabad kuuluvad Eesti vanimate hulka, millest suurimad on Linnusaare, Toodiksaare ja Kanamatsi raba.

Loe edasi http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-12385/RMK-alustab-Endla-raba-taastamist