T07072020

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Kuidas meie metsad kliimamuutustele vastu peavad?

Tartu Ülikooli ökofüsioloogia teaduri Priit Kupperi sõnul võib õhuniiskus ökosüsteemi ja selle komponente mõjutada mitmeti, põhjustades muutusi eeskätt taimkattest ja maapinnalt aurumise intensiivsuses. “Suurenenud õhuniiskuse mõju uurimine tuleneb vajadusest teada saada, millised on metsade vastusreaktsioonid kliimamuutustele. Nimelt on klimatoloogid välja käinud hüpoteesi, mille kohaselt võiks lähima saja aasta jooksul sademete hulk Balti regioonis 5-30% suureneda. Sellega kaasneks ka õhuniiskuse tõus,” selgitas Kupper.

Milline on aga taimede ja ökosüsteemi reaktsioon õhuniiskuse suurenemisele? Seda on paraku keeruline ennustada. Taimede elukeskkond on ilmastikust tingituna küllalt varieeruv ning seetõttu võib õhuniiskuse suurendamise mõju olla aastati kardinaalselt erinev. Veelgi enam, ka taimed ise ei püsi keskkonnas muutumatuna, vaid kohanevad pidevalt teisenevate tingimustega. Nõnda on teadlaste jaoks huvipakkuv just see, kuidas taimed keskkonnast lähtuva stressiga toime tulevad ja millised on mehhanismid, mis seda võimaldavad.

“Igal juhul on globaalmuutuste uurimiseks vajalikud pikaajalised mõõtmised, kuna lühiajalised hinnangud võivad osutuda ekslikuks. Näiteks oleme FAHM eksperimendi raames täheldanud puude kasvu vähenemist suurenenud õhuniiskuse juures, kuid need kasvumuutused pole olnud ühetaolised ja pigem on juurdekasvu erinevus aastatega vähenenud,” selgitas Kupper.

Õhuniiskus võib lisaks organismide talitlusele mõjutada ka ökosüsteemi liigilist mitmekesisust, põhjustades muutusi ökosüsteemi funktsioneerimises. Ettekandepäeva eesmärk on saada ülevaade keskkonnatingimuste mõjust ökosüsteemile nii globaalmuutuste kui inimmõju kontekstis. Konverentsil osalevad tippkeskuse ENVIRON töörühmad ja koostööpartnerid Eesti Maaülikoolist ja Tartu Ülikoolist ning koostööpartnerid Ida-Soome ülikoolist.

Ettekandepäev “Süsiniku, lämmastiku ja veevoogude interaktsioonid ökosüsteemides (põhirõhuga eksperimendil FAHM)” toimub Tartus, Londoni hotelli konverentsikeskuses homme, 29. novembril algusega kell 9.

Loe edasi http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-12394/Kuidas-meie-metsad-kliimamuutustele-vastu-peavad-