P07052020

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Karula rahvuspargi hoidjad käisid eeskuju otsimas

Karula rahvuspargi hoidjad käisid eeskuju otsimas

Epp Margna, Meie Karula projektijuht


15.november 11, teisipäev Karula rahvuspargi hoidjad käisid eeskuju otsimas Saada sõbraleKarula rahvuspargi hoidjad käisid eeskuju otsimas Prindi artikkel
Karula rahvuspargi hoidjad käisid eeskuju otsimas

Karula. Pildistas Katrin Lipp.

Karula rahvuspargi parema kaitse korraldamise eesmärgil toimus  9.-11 novembril projekti "Meie Karula" koostööreis, milles  osalesid Karula Hoiu Ühing, Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon, Antsla Vallavalitsus ja Eestimaa Looduse Fond (ELF). ELF oli Karula rahvuspargi moodustamise peamisi initsiaatoreid ja osaleb "Meie Karula" projektis partnerina.

Karula rahvuspargi hoidjad käisid eeskuju otsimas

Koostööreisil  Vilsandi ja Soomaa rahvusparki toimusid aruteluringid mõlema rahvuspargi huvigruppide ja ametkondade esindajatega. Kohtuti ka Keskkonnaameti rahvusparkide töörühma juhi Kaja Lotmaniga. Kohtumistel räägiti, millised on rahvusparkides esile kerkinud probleemid ja milliseid lahendusi neile on nendes rahvusparkides rakendatud.

Ühised teemad olid infovahetuse parandamine, kogukondade kaasamine kaitse planeerimisse ning kultuuripärandi kaitse korraldamine. Tõdeti ka, et Eesti rahvuspargid on loodusoludelt ja asustuse poolest üsna erinevad ja kõiki probleeme ei saa lahendada ühtmoodi. Koostööreisil sai kinnitust,  et rahvusparkide hea käekäigu tagamisel on oluline nii hea ametkondade vaheline koordineerimine kui ka koostöö kogukondadega.

Projekti  "Meie Karula" eesmärk on Karula  rahvuspargi elanikkonna ja ametkondade vahelise suhtluse  ja koostöö parandamine.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatavat projekti viib läbi MTÜ Karula Hoiu Ühing mis on loodud Karula kihelkonna ja selle lähiümbruse kogukonna, kultuuri, looduse ja elukeskkonna kaitsmiseks,parandamiseks ja uurimiseks.


Karula rahvuspargi hoidjad käisid eeskuju otsimas

Bioneer soovitab:

Karula rahvuspargi hoidjad käisid eeskuju otsimas


Karula rahvuspargi hoidjad käisid eeskuju otsimas

Loe edasi http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-12333/Karula-rahvuspargi-hoidjad-k%C3%A4isid-eeskuju-otsimas