N01212021

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Birdlife: taastuvenergia käib loodusega kooskõlas

Kliimamuutustel on maailma lindudele katastroofilised tagajärjed, näiteks peavad linnupopulatsioonid selle sajandi lõpuks Euroopas liikuma keskmiselt 550km kirdesse, kirjutab Birdlife’i raport. Veelgi enam, 15-37% taimedest ja loomadest võivad kliimamuutuste tagajärjel olla aastaks 2050 välja surnud. Kui keskkonnakaitse eesmärgiks on pidurdada bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, siis on kasvuhoonegaaside hulga alandamine siin ülivajalik. Elektritootmise üleviimine CO2-rikastelt viisidelt taastuvenergiale on üle-Euroopaline eesmärk, mis on selge kohustusena kirjas ka EL-i taastuvenergia direktiivis.

Raporti esitlusel juhtis Birdlife Euroopa Liidu poliitika juht Ariel Brunner tähelepanu asjaolule, et „kliimamuutused omavad tõsist ohtu elusloodusele /…/ tuule-, laine- ja ookeanienergia on vajalik ja tõhus viis vähendamaks süsinikdioksiidi heitmeid, ja selleks ei ole vaja ohustada linde, nahkhiiri ega muud elusloodust.“

Raportis kirjutatakse, et on mitmeid viise, kuidas elektrituulikud võivad siiski mõjuda lindudele negatiivselt, kuid kõiki neid mõjusid on võimalik vältida või minimiseerida elektrituulikute asukoha valiku ja tuuleparkide planeerimise abil.

Aruandes märgitakse, et “taastuvenergia peab muutuma Euroopa energiavarustuse selgrooks”, kuid ütleb ka, et seda tuleb arendada vastutustundlikult. “Meie ees on väljakutse kaitsta loodust, kuid samas võtta kasutusele taastuvenergia vajalikus mahus ja tempos.”

Loe edasi http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/aid-12487/Birdlife%3A-taastuvenergia-k%C3%A4ib-loodusega-koosk%C3%B5las