K01202021

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Karm, ent tõhus tee suitsu sõltuvusest priiks

Suitsetamisest loobumine on raske: suitsetajal on tekkinud habituaalne sõltuvus, esineb sõltuvuskäitumine (Rahvusvahelise Haiguste Klassifikatsiooni alusel: tubaka tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäire, diagnoosikoodiga F 17, suitsetaja organism on muutunud sõltuvaks nikotiinist. Viimane on tugevat sõltuvust põhjustav aine; sõltuvustugevus on võrdväärne heroiini ja kokaiiniga.

Vaid üks suitsetaja kümnest, kes püüavad loobuda, suudab saada aasta möödumisel mittesuitsetajaks. Kasutades eri meetodit suitsetamisest loobumiseks, annab iga meetod 10% lisavõimalust jääda püsima mittesuitsetajana. Suitsetamisest loobumist võib proovida mitu. Katse luhtumisel tuleks aeg maha võtta, suitsetada 2-6 kuud ja siis uuesti proovida loobuda.

Erinevad meetodid suitsetamisest loobumiseks:

   1. nõustamine (individuaalne või grupis, telefonitsi, sõprade toetus)

   2. nikotiinsõltuvuse ravi (nikotiinasendusravi või nikotiinita tabletid)

   3. päevapealt loobumine

   4. sigarettide arvu järk-järguline vähendamine

   5. sigarettide tugevuse järk-järguline vähendamine

   6. depressioonivastane ravi

   7. muud (dieet, nõelravi)

WHO (Ülemaailmse Tervishoiu Organisatsioon) soovitab kasutada kombineeritult koos esimest kolme meetodit, vajadusel lisades ravi depressiooni vähendamiseks. Sellest juhindudes soovitavad ravi ka spetsiaalse väljaõppega Eesti arstid.

Soovitused patsiendile, kes ootab lühinõuandeid perearstilt.

 • Loobuge päevapealt, valides esimene suitsetamisvaba päev järgneva 2 nädala vältel. Kui lähiajal on oodata pidustust/sünnipäeva/üritust, kus niikuinii suitsetatakse, siis valige kuupäev 3 päeva peale üritust.
 • Suitsetamiseks jäänud päevade vältel muuta patsiendi arusaam suitsetamisest kui tavapärasest tegevusest - suitsetamiseks kui ebaharilikuks tegevuseks.
 • Ei tohi suitsetada millegagi tegeldes, suitsetamiseks võtta täiesti eraldi aeg. Näiteks autoroolis suitsetamise asemel tuleks auto peatada ja autost väljuda. Ka puhkehetkel puhata ja alles siis minna spetsiaalselt suitsetama.
 • Kirjutage, mida tunnete iga konkreetset sigaretti suitsetades.
 • Moodustada kodus suitsetamisvabad palad, järjest laiendada neid!
 • Asetage sigaretid, välgumihklid, tuhatoosid ebaharilikesse paikadesse.

Ravi NIKOTIINSÕLTUVUSE VASTU

Selleks on kaks võimalust

   1. nikotiinasendusravi (plaastrid, nätsud, inhalaator, ninapihusti, keelealused tabletid) kasutatakse tugeva ja keskmise (vajadusel ka kerge) nikotiinsõltuvuse korral alates esimesest tubakavabast päevast.

   2. tablettravi bupropiooniga (antidepressant, mis seoses pikendatud toimeajaga ei oma antidepressantidele iseloomulikku rahustavat efekti). Ravim ei sisalda nikotiini, tagab nikotiinsõltuvatel suitsetajatel närvisüsteemi vajaliku aktiivsuse ilma lisa nikotiinita

Määrake nikotiinsõltuvus Fagerströmi skaala järgi:

 1. Mitu minutit pärast ärkamist tõmbate päeva esimese sigareti?

5 minuti jooksul 3

6-30 minuti jooksul 2

31-60 minuti jooksul 1

hiljem 0

 1. Mitu sigaretti päevas suitsetate (keskmiselt)?

vähem kui 11 0

11-20 1

21-30 2

enam kui 30 3

 1. Kas teil on raske loobuda suitsetamisest kohtades, kus see on keelatud (näit. lennukis, kinos)?

ja 1

ei 0

 1. Millisest sigaretist on teil kõige raskem loobuda?

esimesest hommikul 1

mõnest teisest 0

 1. Kas suitsetate hommikuti rohkem kui ülejäänud ajal päevast?

ja 1

ei 0

 1. Kas suitsetate, kui olete nii haige, et peate jääma voodisse?

ja 1

ei 0

kokku punkte ....................

Nikotiinplaastrite kasutamine.

 • Saades punktisummaks 6-10, tuleb kasutada alates esimesest suitsetamisvabast päevast kõige tugevamaid nikotiinplaastreid 3-4 nädala vältel, seejärel keskmise tugevusega plaastreid 3-4 nädala vältel ja edasi kõige nõrgemaid plaastreid 4 nädalat (vajadusel võib kõige nõrgemaid plaastreid kasutada veel kuni 4 lisanädalat).
 • Saades nikotiinsõltuvuse tugevuseks 4-5 punkti, alustatakse asendusravi keskmise tugevusega plaastritega 3-4 nädala vältel, järgnevalt sama skeem, mis ülal kirjeldatud.
 • 0-3 punkti saamisel praktiliselt nikotiinsõltuvust ei esine, võib siiski kasutada 4 nädalat kõige nõrgemaid plaastreid.

Vajadusel võib kasutada ka nikotiinnärimiskummi, eriti hommikuti ärgates, kui tarvitatakse 18tunniseid "päevaplaastreid". 24tunniste "ööpäevaplaastritega" hommikune suitsunälg ei ole nii tugev.

Tablettravi (bupropiooniga) alustatakse nädal enne suitsetamisvaba päeva. Esimestel päevadel võetakse tablett päevas, alates 4ndast tablett hommikul ja tablett õhtul ning suitsetatakse (koos tablettide tarvitamisega 7 päeva); kaheksas tablettravipäev on alles esimene suitsetamisvaba päev. Tablettidega loobumisel tekib vähem vaevusi, kuna ravim võtab ära tugeva suitsunälja.

Esimesel suitsetamisvabal päeval:

 • leidke suitsetamisele asendustegevus - sportimine vm.
 • olge aktiivne, külastage mittesuitsetavaid sõpru, minge jalutama, kinno, teatrisse jne.
 • hoiduge närvilisest keskkonnast
 • pange ära kõik sigaretid, välgumihklid, tuhatoosid; asetage mööbel nii, et kaoksid ära kohad, kus te varem suitsetasite
 • pidage päevikut

Teisel suitsetamisvabal päeval - tuleb võidelda nikotiiniabstsinentsi vastu:

 • jooge vett 6-8 klaasi päevas
 • närvilisuse tekkimisel: hingake kopsud sügavalt õhku täis, hoidke mõned sekundid hinge kinni ja seejärel hingake rahulikult välja
 • tegelge spordiga, minge välja mittesuitsetajatega
 • närige suhkruvaba närimiskummi
 • hoiduge magusa söömisest
 • teadke, et kõik kaebused on mööduvad, ja näitavad organismi paranemist nikotiinsõltuvusest ülesaamisel

Ärajäämanähud                                tekkimise põhjus

peavalu, pearinglus                         suitsetades oli vererõhk kõrgem ja veres oli vingugaas, nüüd poleharjutud hapnikuga, tekib n.ö. värske õhu mürgitus

kuiv ärritusköha, suukuivus            bronhiaalnäärmed ja süljenäärmed ei tooda rohket sekreeti

kõhuvalud, puhitumine,                   soolte talitlus muutub rahulikumaks, vältida maguse ja liigvürtsise toidu söömist

kõhukinnisus   unetus,                    aju peab ise hakkama saama ilma nikotiinita

päeval unisus,

raske kontsentreeruda            

söögiisu tõus, näljatunne               suitsunälja keskus paikneb kõrvuti toidunälja keskusega

Kolmandal suitsetamisvabal päeval - pidage vastu!

Sel päeval hakkavad kõik suitsetamisest loobujad otsima endale ettekäändeid, et antud tegevusest loobuda.

Ettekäänded suitsetamise               Vastulaused

alustamiseks  

vaid üks sigarett                                  ühega algabki taassuitsetamine

ootan paremat aega                          praegu ON parim aeg

olen muutunud pahuraks                  läbikukkumisel tekkiv enesehaletsus muudab veelgi pahuramaks

muutun paksuks                                 sport, liikumine, vähem magusat

võtan kergemad sigaretid                 tõmbate ahnemalt, sügavamale ja saate kätte ikka oma vajaliku nikotiini

Neljandal suitsetamisvabal päeval - õnnitlused ja soovitused järgnevaks

Te olete üle saanud kolmest kõige raskemast päevast!

 • vältige kriisimomentide tekkimist nii kodus kui tööl olles, "enne mõtle - siis ütle"
 • hoiduge alkoholist rangelt esimese 2 nädala vältel, järgneva 2 kuu vältel võite tarvitada väheses koguses alkoholi seltskonnas, kus keegi ei suitseta
 • olles lõpetanud ravi nikotiinplaastrite või tablettidega, koguge raha sigarettide arvelt, mis jäävad ostmata, arvutage oma säästud:

 Näit. 30 pakki/kuus    3.-/pakk           6 kuud             540.-

Juba 6 kuu vältel kogutud säästud võivad anda olulist tuge jätkata elu mittesuitsetajana.

 

Allikas: Terviseleht, Dr. Ülle Ani