L11282020

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Mootori ülekuumenemise põhjused ja selle ennetamine

mootori_lekuumenemineSissejuhatus

Mootorite üle kuumenemiseks on mitmeid põhjuseid. Enamasti on tegemist kasutaja poolse hooletuse või teadmatusega. Kuigi põhjused mootori üle kuumenemiseks on suhteliselt lihtsad ning kergest ennetatavad, on nende tagajärgede eest hoole kandmine tunduvalt keerulisem ja kulukam. Ülekuumenemine on peamiselt tingitud jahutussüsteemi ebaefektiivsest töötamisest. Selles artiklis toome välja peamised põhjused ning abinõud selle ennetamiseks.

Põhjused

Esimese põhjusena toome välja probleemi jahutusradiaatori korgiga seotud probleemid. Korgi otstarbeks on hoida radiaatoris vajalikku rõhku jahutusvedeliku temperatuuri suurenemisel ning vedeliku paisumisel. Kui kork oma eesmärki ei täida, on probleem kerge tulema. Rõhk radiaatoris langeb ning jahutusvedelik võib üle kuumeneda või isegi keema minna. Soovitatav on korki kahtluse korral kontrollida ning vajadusel see välja vahetada.

Teiseks ohuks mootori töötemperatuuri muutuses on radiaatori vedelikupidavus. Lekke korral võib kogu jahutussüsteem kuivaks joosta ning ülekuumenemine on sel juhul peaaegu vältimatu. Lekkeid võib esineda radiaatoris, radiaatori ja mootori vahelistes kummitorudes ehk lõdvikutes ning jahutusvedeliku pumbas ja selle ühenduslülides. Taaskord tasub kahtluse korral neid kontrollida ja vajadusel need kindlasti välja vahetada või ära parandada.

Kolmas probleem on esimesest kahest märkimisväärselt raskemini tuvastatav ja lahendatav. Nimelt võib mootori temperatuur ohtikult tõusta ka juhul, kui auto jõuallika, mootori, süütemehhanism töötab nihkega. Selle kontrollimine koduste vahenditega on pea, et võimatu kui juhtumisi ei ole ligipääsu stroboskoobi nimelisele tööriistale. Stroboskoop on sisuliselt taskulamp, mille valgusallikas võngub vastavalt mootori töösagedusele. Mootori pearihmal ja seda kandval rullikul on üldjuhul peale märgitud kohtumispunkt, mis peaks stroboskoobi iga vilkumise korral nähtavaks muutuma. Juhul kui need märgid ei jookse paralleelselt ja rihm on rulliku suhtes nihkes, on suure tõenäosusega „süüde vale“. Kuna aga selle kontrollimine ei ole koduste vahenditega võimalik siis on soovitatav kahtluse korral pöörduda autoremondi töökotta või mõne muu spetsialisti poole.

Neljas, ühtlasi eelviimane probleem on kontrollitav suhteliselt lihtsasti. Probleemiks siis radiaatori jahutustiiviku, mis asub radiaatori sisemisel küljel - tuulekojas,  rike. Mootori töötemperatuur saavutatakse tasakaalustades sõiduolusid arvesse võttes jahutusvedeliku ringlemisega ning süsteemi jahutava propelleri ehk radiaatori tiiviku abil. Nimetatud seade hakkab tööle mootori soojenedes ning sobiva temperatuuri saavutades lakkab ta töötamast kuni tekib taas vajadus radiaatorit ning sellest läbi voolavat vedelikku jahutada. Selle tööst võite aimu saada peale mootori soojenemist ning auto seiskamis, kui mootoriruumist on kosta kõrvaga kuuldavat puhumist. Sellel hetkel jahutab tiivik radiaatori normaaltemperatuunini. Seadme rike võib seisneda nii selle töö lakkamises kui ka selle lakkamatus töös st tiiviku mootori ei tööta või töötab peatumata. Ka viimane probleem võib põhjustada mootori riket ja kui tiiviku mootor peaks tööle jääma peale jõuallika seiskamist võib ta kulutada see Teie sõiduki aku tühjaks ning taaskäivitamine võib olle raskendatud. Mootori töötemperatuuriks nimetatake terperatuurivahemikku, milles opereerides on mootori töö efektiivsus maksimaalsele kõige lähedamal. Kui aga mootor töötab sellest temperatuurist all pool(nagu tavaliselt auto käivitamisel talvel), ei ole töö efektiivne, kütusekulu ebanormaalselt suur ning kontaktpinnad mootori sees kuluvad suurema kiirusega. Ka selle probleemi kahtluse korral tasub enne töökotta sõitu konsulteerida spetsialistiga, sest ülekuumenemine toimub kiiresti ning sõit töökotta võib olla pikem, kui oleks ohutu.

Viimane oht on peamiselt tingitud kasutaja poolt tehtud veast – nimelt lahjendavad paljud autojuhid jahutusvedelikku veega ning välistemperatuuri muutus võib saada mootorile ohuks. Jahutusvedelik ehk antifriis peab olema vastava kontsentratsiooniga ning selle liiga lahja segu võib põhjustada talvise külma korral jäätumist, mis vee paisumisomaduste tõttu võib tekitada mõrasid Teie neljarattalise sõbra mootorisse. Selle vältimiseks on soovitatav kasutada jahutusvedelikku, mis on loodud vastavale hooajale ning välistemperatuurile. Kahtluse korral vahetada vedelik sobiva vastu – vt. Jahutusvedeliku vahetamine.

Kokkuvõte

Mootori ülekuumenemine on kergesti tekkiv probleem kui selle tagajärjed võivad olla väga tõsised ning kulukad. Kõigi probleemide vältimiseks on soovitatav kontrollida jahutussüsteemi tööd ning vajadusel konsulteerida spetsialistiga. Küll aga tuleb meeles pidada järgmist – mootor võib üle kuumeneda  peaaegu sama kiiresti, kui läheb keema vesi teekeetjas, seega tuleb kahtluse korral mootor seisata ning võimalikult kiiresti selgitada välja probleemi põhjus.