N07092020

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Kuidas vältida rehvide purunemist

purunenud_rehv

Rehvide korrashoid ning nende seisukorra eest hoolitsemine säästab Teid probleemidest nagu rehvi purunemine, rehvide kahjustamine jms. Ebanormaalselt kulunud rehviga sõitmine on kõigile autojuhtidele ebameeldiv ning sellest tulenevad kahjustused veermikule(sillad, vedrustus, puksid) tihtipeale kulukamad kui uued rehvid. Ennetamaks probleeme, mis röövivad Teie aega ja raha soovitame jälgida paari põhimõtet:

  • Hoidke rehvirõhk normaalrõhu piirides. Vastav rõhk on rehvitootjate poolt kätte saadav ning ka auto kasutusjuhendis ära märgitud. Rehvi ebakorrapärane kontaktpind sõiduteega kulutab rehvi kiiremini ja võib lõppeda rehvi purunemisega.

  • Kontrollige oma rehvide seisukorda paar korda kvartalis või kui kahtlete nende seisukorra headuses. Rehvimuster peab olema ühtlane ning vähemalt 3mm kõrgune. Rehvist ei tohi välja paista niite või traate, mis asuvad selle konstruktsioonides.
  • Vältige tänavaid, kus on rehvide purunemise oht(halb teekate, ehitusobjektide lähedus jne)
  • Kontrollige oma sõiduki pidureid. Valesti kalibreeritud pidurid kulutavad rehve ebaühtlaselt ning sellega suureneb rehvi purunemise oht.

Kokkuvõte

Rehvide eest hoolitsemine on lihtne ning tunduvalt odavam kui hooletusest tingitud probleemide kõrvaldamine. Rehvide purunemisel võivad kannatada saada Teie auto veljed, pidurisüsteem, vedrustus, sild ja palju muud. Mõistlik on taolisi probleeme ennetada, kuna ring uusi rehve võib olla märksa väiksem väljaminek kui vaid ühe rehvi purunemisest tingitud probleemid eelpool nimetatud veermiku osadega.