K01202021

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Nõuanded liigeste kaitseks

põlveliigesLiigeste kaitsmise all peetakse silmas igapäevaste toimingute sooritamist nii, et liigestele langev koormus oleks võimalikult väike. Liigeseid koormusest säästvate tegutsemisharjumuste eesmärgiks on liigesevalu vähendamine, liigese normaalne ehituse säilitamine ja jõuvarude säilitamine.

Õiged tööasendid ja -tavad

Lihasjõu säilitamise eelduseks on õiged tööasendid. Valedes asendites lihased aldistuvad staatilisele lihastööle, mis kujutab endast pikemaajalist püsivat pingeseisundit lihases, näit. töötamine ettepoole kummardades. Pikemalt kestes häirib see lihaseverevarustust. Väheneb lihases hapniku ja toitainete kättesaadavus, häirub jääkainete nagu näiteks piimhappe, eemaldamine. Jääkainete kogunemine lihasesse põhjustab seal väsimust ja valu. Dünaamilise lihastöö puhul toimub vaheldumisi lihase kontraktsioon e. kokkutõmme ja lõõgastus - on tagatud lihase normaalne verevarustus ja ainevahetus, seoses sellega suurem lihasjõudlus . Vältida tuleks asjatuid lülisammast koormavaid pöördeid ja painutusi. Õlgu hoidma võimalikult ühekõrgusel ja küünarnukid asetsema keha lähedal, et käsi langeks õlavarrest vabalt. Ka sõrmed, käed ja randmed peaks hoidma võimalikult vabalt. Töölaua taga istudes peab tähelepanu pöörama tooli ja laua kõrguse õigele suhtele. Töötool olgu kergesti reguleeritav muuhulgas ka kõrguse suhtes. Reite suhe istudes peaks olema lülisamba suhtes 90?. Selle saavutamiseks võib kasutada taldade alla pandavat kõrgendust.

Seisva töö puhul peaks tähelepanu pöörama hea rühi ja tasakaalu säilitamisele, muuhulgas sellele, et koormus jaguneks võrdselt mõlemale jalale, mis võimaldaks liigeste ühtlase koormuse. Vältida tuleks töötamist ette kummardades, sest see põhjustab kogu ülakehas staatilise lihastöö.

Nii istudes kui seistes töötamisel on tähtis tööpinna õige kõrgus ja töötada tuleb sellele võimalikult lähedal. Töökoht peaks olema planeeritud nii, et tihti kasutusel olevad töövahendid oleksid kiiresti ja vähese vaevaga kättesaadavad.

Tööd planeerigem puhkepausidega. Mõned tööasendid võivad põhjustada valu, mis ongi organismi hoiatussignaal liigestele langevast ülekoormusest. Siis tuleks kuulata oma sisehäält ja õppida austama valu organismi kaitsemehhanismina. Rasked ja kerged tööd annab sobivalt jagada eri päevadele. Üldiselt peaks reumahaiged vältima eriti raskete esemete tõstmist ja kandmist. Kui on siiski vaja midagi tõsta või tassida, tuleks kasutada ühtlaselt mõlemat kätt ja hoida raskus keha lähedal. Koormus peaks langema võimalikult suurematele ja tugevamatele liigestele. Raske poekott võib liialt koormata väikeseid sõrmeliigeseid, sel puhul kasutada ratastega käru.

Randme- ja sõrmeliigeseid säästvad nipid

Tööd tehes jälgida käte õiget asendit. Nii töö- kui puhkeasendis peab keskmine sõrm käsivarre poolt vaadates olema keskjoonel, mispuhul liigestele langev koormus on ühtlane. Labakäe abil raskusi kandes peaks randmed hoidma otse, et vähendada randmeliigestele langevat koormust.

Esemete nagu näiteks kohvitassi või keedupoti tõstmine kahe käe abil jagab raskuse ühtlaselt mõlemale käele, mis takistab sõrme- ja randmeliigeste väsimust.

Abivahendid ja kodumasinad

Abivahendeid soovitatakse kasutada juba haiguse algstaadiumis. Õigesti valitud abivahendid vähendavad liigeste koormust, ennetavad liigeste väärasendite teket. Näiteks paksendatud varrega töövahendid võimaldavad tugevama haarde, mis väsitab liigest vähem. Majapidamisriistadest saab abi kergetest teflonpannidest, ka keeratavate kaantega purkide ja pudelite avamise kummikihiga abivahendeist jpm. Kodutööde puhul kahandab liigeste koormust ka kodumasinate kasutamine. Vahel aitab töötamist hõlbustada ka sisustuse ümberkujundamine vastavalt individuaalsele vajadusele, näit võimalusel köögikappe allapoole asetada jne. Ka erilised käe- ja tugitoed WC- ja pesemisruumides võivad kergendada liikumist.