K01202021

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Ruumide sisekliima seisund ja hallitusseened

Hallitusseente sisaldus ruumiõhus võib olla suuresti erinev:  

  • olenedes aastaajast;
  • hoone asukohast ja niiskuskahjustustest;
  • ruumide seisundist;
  • korrashoiust ja kasutamisest;
Hallitusseened suudavad alustada kasvu, kui suhteline õhuniiskus on 70%, ning kasv üha intensiivistub, kui õhu niiskussisaldus suureneb kuni 100%. Niiske õhu kondenseerumisel külmale seinale tekkivast veest piisab, et hallitusseened saaksid hakata kasvama. Tihedalt suletavate pakettakende kasutamisel suureneb kondensatsioonirisk veelgi. Soojal aastaajal on hallitusseente sisaldus välis- ja ruumiõhus suurem kui talvel. Maakohtades on hallitusseeni ruumiõhus suurem kui asulates. Hallitusseente sisaldus võib ruumiõhus hetkeks tõusta isegi koristamise või mullaste toiduainete käitlemise järel.
 

Kui põhjus ruumide sisekeskkonnas hallitussende kasvamiseks on olemas ja hallitus on juba silmaga nähtav, siis ruumide omanikule võib soovitada :

  • Likvideerida algpõhjused, näiteks paneelmajade puhul saavutada välisseinte vuukide tihendamine ja katuse remontimine;
  • Likvideerida kondenseerumisest tulenevad probleemid ruumides, mida ei köeta, kuid soe õhk liigub vabalt teistest ruumidest,
  • Tagada õhu liikumine kõigisse ruumidesse( piisav tuulutamine, ventilatsiooniavade või sundventilatsiooni rajamine);
  • Kui peamised välised põhjused on kõrvaldatud, tuleb ka seestpoolt ruumid hallitusest puhtaks nühkida, vajadusel vastava kemikaaliga töödelda, korralikult kuivatada ja seejärel kas värvi või tapeediga katta;
  • Niiskusest pehkinud detailid (plaadid, põrandaliistud vms) tuleb välja vahetada või üle hööveldada ja hallitusevastase vahendiga peitsida;
  • Võib kasutada ka ehitusekspertide teenust. Ehitusekspertiisi teenust pakkuvate firmade kohta leiab teavet internetist. Ekspert hindab kohapeal olukorda ja kui vaja, kaasab seenkahjustuse spetsialisti teenust.

 

 

 

Allikas: Tervisekaitseinspektsioon