E01182021

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Pesumasinaga seotud probleemide kõrvaldamine

Pesumasin ei saa vett kätte

 • Veevõtuvoolik ja sõel võivad olla ummistunud või ebatihedalt kinni
 • Kas veerõhk on piisav. Vt järgi pesumasina kasutamisjuhendist
 • Kas pesumasinat pole mitte valesti sisse lülitatud (väär programmivalik)
 • Kas pesumasina luuk on ikka korralikult kinni

Pesumasinasse jääb vett või ta ei pumpa seda üldse välja

 • Puhastussõel, pump või väljalaskevoolik võivad olla ummistunud
 • Väljalaskevoolik võib olla keerdus, liiga pikk või asetatud valele kõrgusele. Vt järgi juhendist

Masin saab täis ja tühjeneb vahetpidamata

 • Kas väljalaskevooliku ots on liiga madalal või vee alla sattunud (vt juhendist järgi väljalaskevooliku õige kõrgus
 • Kas väljalaskevoolik on suletud kanalisatsioonitoruga ühinemiskohas õhukindlalt

Masin rappub

 • Kas kõik transporditoed on eemaldatud ja masin loodis
 • Kas masin on pesu korralikult täis pesu jääb mustaks
 • Kas pesupulbrit on pandud õige kogus? Ka liigne pesupulbri kogus võib pesu mustaks jätta
 • Pesumasinas võib olla liiga palju pesu

Vesi valgub põrandale

 • Kas veevõtu- ja väljalaskevoolik on masinaga korralikult ühendatud
 • Kas pesupulbri sahtel pole mitte ummistunud

Allikas: Tarbijakaitseamet