T07142020

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Halbade üürnike ja omanikega läbisaamine

probleemIgas ühiskonnas on häid, halbu ja ükskõikseid inimesi. Üürimiskontekstis võib halvemapoolseid inimesi kirjedada ükskõikse suhtumisega omanikena, seadusekuulmatute ja asotsiaalsete eluviisidega üürnikena. Samuti leidub omanikke, kellega ühenduse saamine võib tunduda sama reaalne kui võita loterii peavõit. Kuna inimesi on igasuguseid ning igaühel omamoodi suhtumine teiste vara suhtes, tuleks end enne oma kinnisvara üürile andmist või üürile võtmist kurssi viia seaduste ja reeglitega, millest mõlemad osapooled kinni peavad pidama.

Alljärgnevas artiklis arutleme sellise situatsiooni üle ning käime läbi mõned lahendused, mida arvesse võtta.

Halb üürnik

Suurimad probleemid mida üürnikud tekitavad:

 • Lärmakad peod
 • Vara lõhkumine ja rikkumine
 • Üürimakse hilinemine või mittemaksmine
 • Ebaseaduslike ainete(salaalkohol ja –tubakas, narkootilised ained) tarvitamine ja nendega kaubitsemine

Noorte inimeste puhul kujuneb peamiseks probleemiks hoolimatus teiste vara suhtes. See on tingitud kogemuse puudumisest mida saadakse vara omades. Tihtipeale arvavad inimesed, et üüri õigeaegne tasumine annab neile igasuguse immuunsuse ja õiguse käituda võõra varaga hoolimatult. Kui üürniku käitumine segab teiste elanike elu, peab omanik sellest üürniku teavitama ning kui olukord ei parane, lõpetama rendilepingu ning otsima sinna uue elaniku. Pole ühtki põhjust, miks üürileandja ei peaks üürniku ebameeldiva käitumise korral teiste elanike või tema enda suhtes, lõpetama üürilepingut. Lisaks moraalsetele põhjustele on omanikul ka seadusejärgne kohustus üürniku tekitatud probleeme lahendada ning vastasel juhul on kaaselanikel õigus kutsuda probleeme lahendama politsei. See on eriti tõsine probleem, kui kätkeb endas kriminaalkorras karistatavaid tegusid. Omanikul on õigus ka tagatisraha jätta üürnikule tagastamata ning kahjude korral nõuda nende korvamist.

Halb omanik

Suurimad probleemid mida omanikud põhjustavad:

 • Üüri põhjuseta tõstmine
 • Mitte lepingujärgne väljatõstmine
 • Oma vastutusalasse kuuluvate remonditööde tegemata jätmine
 • Tagatisraha põhjuseta tagasi maksmata jätmine
 • Üürikorterisse või -majja ette teatamata sisenemine

Rendileandjad võivad põhjustada üürnikele samuti tõsiseid probleeme. Pidage meeles, et üürleandjad ei rendi oma kinnisvara heategevusena. Vahel omavad nad tervet maja kuid vahel töötavad nad üürileandjaid ühendavate firmade heaks ning ei hooli karvavõrdki maja ja selle elanike probleemidest. Sellisel juhul on üürnikel õigus pöörduda politsei ning sealt edasi kohtu poole. Kuna kohtukulud on üsnagi kopsakad on selliseid probleeme parem lahendada mitmekesi või kõigi maja elanike abil. Selle kohta, kuidas lahendada keerulisi juriidilisi probleeme üürnike ja omanike vahel, saate infot vastava kvalifikatsiooniga nõustajate käest.

Üürihaidega tegelemine

Üürihaideks nimetatakse tegelasi, kes ostavad kokku halvas korras ja pea olematu väärtusega kinnisvara ning võtavad sinna küllaltki valimatult inimesi üürile. Kuna see sõel pole eriti tihe siis täidavad tavaliselt selliste majade elamispinnad asotsiaalsete elukommetega inimesed ja muud suhteliselt ebasoovitud naabrid. Taoliste majade omanikud ostavad üldjuhul kokku ülihalvas seisukorras maju, lüpsavad neist nii palju raha välja kui võimalik ning kui maja elamiskõlblikuks muutmine liiga kulukaks muutub, viskab üürnikud välja ning lammutab või müüb maja maha. Ajalugu on näidanud, et nende majade üürnikud ei tee üürilepingut ehk tasuvad mustalt. See võtab neilt ka ära võimaluse pöörduda probleemide korral kohtu poole(sest ametlikult nad ei ela seal).

Selliseid kortereid iseloomustab tavaliselt:

 • Kanalisatsiooni vilets seisukord
 • Elektrisüsteemi vead
 • Vilets hügieen
 • Mingil määral ohtlikud elutingimused

Ebameeldivate korteri- ja majaomanikega tegelemisel ei pruugi probleemide lahendamisel rääkimisel erilist tulu olla. Sellistel juhtudel tasub pöörduda kohtu või sotsiaal- ja tervishoiuameti poole. Kui tervishoiuametis leitakse, et omanik on käitunud heade tavade vastaselt, korraldatakse väärteo või kriminaalmenetlus. Enne bürokraatide poole pöördumist soovitame koguda piisavalt tõendeid – pildimaterjali ja videosid ebasobilike elamistingimuste kohta.

Üüriperemehe amet on üks keerulisemaid ning raskemaid ning üürimine võib osutuda vägagi probleemiderohkeks. Heade suhete hoidmine omanikuga on üürniku peamine ülesanne. Ärge alustage esimest kuud oma uues kodus vaenlaste kogumisega. Sellegi poolest pidage meelest, et üürimisel on omad huvid ja vastutused tehingu mõlemal  poolel. Olge veendunud, et tunnete vajalikke seadusi ning mõistate rendilepingu sisu täielikult.