N01212021

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Tee ise ja säästa: tulekustuti kontroll

Tulekustuti kontrollTulekustuti korrasoleku regulaarne kontroll on oluline, sest hädaolukorras ei taha keegi meist sattuda tuld kustutama mittekorras kustutusvahendiga. Kui tootja ei ole tulekustuti kontrolli sagedust ette näinud, siis kontrollitakse tulekustutit:

  • üks kord aastas, kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised (näiteks auto või garaaži tulekustuti);
  • üks kord kahe aasta jooksul, kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas (siseruumides paiknev tulekustuti).

Seadusandluses ei ole kusagil öeldud, et kontrolliprotseduuri ei või tulekustuti omanik ise läbi viia. Seda enam, et tulekustuti kontroll (mitte segi ajada hooldusega) on lihtne protseduur, mis ei võta aega üle kahe minuti. Tehke seda ise ning säästate kümneid eurosid.

Tulekustuti kontrollimisel on vajalik teostada järgnevad toimingud:

  1. pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;

Veenduge, et kustutil olev tekst on loetav, eesti keeles ning varustatud kasutusjuhendiga.

  1. päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine;

Veenduge, et kustuti päästiku splint oleks omal kohal, plommitud ning päästiku ja ventiili vahel ei oleks midagi.

  1. tulekustuti rõhu kontrollimine (välja arvatud süsihappegaaskustutil);

Veenduge, et rõhunäituri osuti oleks rohelises tsoonis.

  1. süsihappegaaskustuti puhul tulekustuti kontrollkaalumine;

Veenduge, et kustuti mass vastab kustuti pealdisel näidatud täislaetud kustuti massile.

  1. pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;

Veenduge, et pulber on voolav ega ole põhja sadenenud. Selleks võtke kustuti ning kallutage seda küljelt küljele. Kui kustuti seest kostub pulbri liikumist, siis on pulbriga kõik korras. Soovituslik on kummihaamriga mõned korrad ka kustuti pihta koputada, juhuks kui osa pulbrit on kustuti seinte külge jäänud. Hoidke kustutit sel ajal käes.

  1. vooliku kontrollimine;

Veenduge, et voolikul ei ole mõrasid ning voolik on korralikult kustuti ventiili küljes kinni.

  1. kere väline vaatlus;

Veenduge, et kustuti kerel ei ole kahjustusi, ega mõlke.

  1. tulekustuti varustamine kontrollkleebisega.

Kui kustuti läbis kontrolli edukalt, siis varustage kustuti kontrollkleebisega, jättes alles ka eelneva kontrolli kleebis. Nii ei lähe meelest kustuti hoolduse tähtaeg. Kontrollkleebise leiate väljaprintimiseks siit.

Juhul kui kustuti ei läbinud kasvõi ühe punkti osas kontrolli, siis viige kustuti selleks vastavat litsentsi omava ettevõtte juurde hooldusesse. Hooldustööd võivad hõlmata järgmisi töid: survestamine, laadimine, etiketi lisamine jms.

Ei maksa ka unustada, et kustuteid on kohustuslik aeg-ajalt hooldusesse viia. Kui tootja ei ole tulekustuti hoolduse sagedust ette näinud, siis hooldatakse vesi- ja vahtkustuteid iga viie aasta järel, teisi tulekustuteid iga kümne aasta järel.

Kui kustutit on kasutatud, tuleb see kindlasti viia hooldusesse, sest pulber, mis jääb ventiili vahele, võimaldab kogu allesjäänud survel vaikselt aja möödudes välja susiseda.

Tulekustutile esitatavate nõuete ning nende korrashoiu kohta saate lugeda siseministri 30. augusti 2010.a. määrusest nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“.

Edukat kontrollimist!