N01212021

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Pikaajalised eesmärgid

Sinu eesmärgiks on vastata küsimusele Mida ma tahan saavutada järgneva aasta, kahe aasta ja nii edasi kuni kümne aasta pärast?
Selle ülesande eduka täitmise puhul on oluline kirjutada võimalikult lühikese aja jooksul võimalikult palju asju. Võta selleks kaksteist kuni viisteist minutit aega ja pane kirja umbes viisteist erinevat asja.
Järgnevad küsimused abistavad sind selles:

  1. Mida ma tahan teha?
  2. Kelleks ma tahan saada?
  3. Mida ma tahan näha?
  4. Mida ma tahan omada?
  5. Kuhu ma tahan minna?
  6. Mida ma tahan jagada?


Võttes aluseks need küsimused, vasta põhiküsimusele: "Mida ma tahan saavutada järgneva ühe kuni kümne aasta jooksul?" Lase oma mõtetel vabalt voolata. Ära lasku detailidesse, seda teeme hiljem.
Pärast nimekirja koostamist vaata see üle ning pane iga punkti taha aastate arv, mis sinu arvates on vajalik selle saavutamiseks. Nüüd kontrolli, kas sinu eesmärgid on tasakaalus. Kui leiad näiteks hulgaliselt kümne aasta eesmärke, kuid väga vähe ühe aasta eesmärke, siis tähendab see, et püüad täna mitte tegutseda, lükates eesmärkide täitmist edasi.
Kui sul on väga vähe pikaajalisi eesmärke, ei ole sa ilmselt jõudnud pikemas perspektiivis selgusele, millist elu tahad elada. Proovi saavutada tasakaal lühi- ja pikaajaliste eesmärkide vahel.

Kui oled nüüd oma nimekirja üle vaadanud ja tasakaalustanud, jaga see neljaks perioodiks - ühe-, kolme-, viie- ja kümneaastaseks - ning vali igast perioodist välja neli tähtsamat eesmärki. Seega on sul nüüd kuusteist eesmärki. Järgmiseks pane iga eesmärgi kohta kirja järgmised üksikasjad:

  1. Üksikasjalik kirjeldus, mida tahad saavutada. Ainelise soovi puhul kirjuta, kui pikk ja lai, mis värvi, millise väljanägemisega jne peaks see olema. Kui tegemist on ameti või äritegevusega, kirjelda seda samuti lähemalt (nimetus, palga suurus, rahaliste vahendite omamine, alluvate arv jne).
  2. Põhjused, miks sa tahad eelkirjeldatut saavutada. Nüüd saad teada, kas sa tahad seda tegelikult või oli see üksnes mööduv soov. Kui sa ei suuda jõuda oma tahtmises selgusele, pane see soov tujude lahtrisse ja asenda millegi muuga.


Niisiis võib see, mida sa tahad, olla tugevaks motivaatoriks vaid juhul, kui on seotud mõjuvate põhjustega. Sa võid avastada, et mõned eesmärgid, mida oled oluliseks pidanud, ei ole enam tähtsad lihtsalt seetõttu, et sa ei suuda leida piisavalt häid põhjuseid nende saavutamiseks.

Kui oled need kuusteist eesmärki kindlaks määranud, kirjuta nad eraldi lehele või märkmikusse, mida kannad alati kaasas. Vaata oma eesmärgid iga nädal uuesti üle veenmaks, et nad on sulle ikka veel tähtsad ja et sa tegutsed aktiivselt nende saavutamiseks. Nagu võid märgata, ei ole eesmärkide püstitamine üks konkreetsete tulemustega ühekordne ülesanne. Tegelikult on see eluaegne pidev protsess.

 

 

Allikas: Rõuge Noorteklubi