T12012020

Last updateN, 31 Okt 2019 10am

Eesmärkide olulisus

Mis on meie eesmärk? Miks me seda soovime? Millal me seda soovime?


Need on aspektid mida tuleb kindlasti jälgida oma eesmärkide püstitamisel.
Kuuleme tihti inimesi ütlemas, et ma soovin endale tulevikus oma maja, suur autot jne. Enne kui seda ei ole kirja pandud on see vaid unistus ja soov.

Alustada tuleb eesmärgi sõnastamisest. Seejärel tuleks hinnata, miks me seda soovime. Head eesmärgid on need, mis seovad meid ka emotsionaalselt. Näiteks: ma soovin, et mu lapsed saaksid lapsepõlve veeta eramajas. Eesmärk on nii materjaalne kui ka emotsionaalne. Võrdluseks sellele on lihtne soovida, et mul oleks palju raha, mis alati ei seo meid emotsionaalselt.

Harvardi ülikooli 30 aasta pikkune uurimus näitas, et väga vähe (3%) oli neid tudengeid, kes oma eesmärgid üles kirjutasid. Kuid nende õpitulemused olid kõige edukamad.

Järgmisena tuleks mõelda eesmärgi ajalisest määratletusest. Tuleks täpselt kirja panna mida ja millal me tahame saavutada. Seejärel antud periood  jaotada veel väiksemateks etappideks, et teaksime mida me täna peame tegema, et saavutada oma eesmärki nädala, kuu või aastate pärast.

Pane oma eesmärgid paberile ja mõtle, mida soovid, mida vajad ning püüdle nende poole läbi igapäevaste tegevuste.